Usteckie ulice będą miały nowe nazwy - GRYF24.pl

Od piątku, 8 września 2017r., obowiązywać będą w Ustce nowe nazwy ulic wprowadzone uchwałami Rady Miasta. Swoje nazwy zmieni siedem ulic.

Ulica Dąbrowszczaków będzie nosić nazwę Legionów, ul. Zubrzyckiego – Koszarowa, ul. J. Krasickiego – Ignacego Krasickiego, ul. Walki Młodych – Przylesie, ul. 20 lecia PRL – Bałtycka, ul. 9 Marca (odcinek od ul. Kopernika) – Pogodna, ul. 9 Marca (odcinek od ul. Krótkiej) – Spokojna.

Uchwały opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Zgodnie z zapisami Ustawy o  zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zmiana nazwy ulicy nie rodzi kosztów administracyjnych, związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych. Ustawa dekomunizacyjna nie wymaga także od nas zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Nie obędzie się jednak bez zmian pieczątek, szyldów, wizytówek, papieru firmowego, ogłoszeń czy reklam, których koszty niestety trzeba będzie ponieść we własnym zakresie.

Udostępnij.