Historia największej świątyni w mieście - GRYF24.pl

Kościół mariacki jest największym nad Słupią. Jest także jednym z najstarszych budynków w naszym mieście. Przez lata był i jest nadal chlubą mieszkańców Słupska. Jego dzieje przybliżają nam studenci historii z Akademii Pomorskiej.

 

Początki kościoła Mariackiego podobnie jak początki miasta są nie wyjaśnione. Nie zachowały się żadne dokumenty świadczące o powstaniu słupskiej fary. Pewne jest, że nie był to pierwszy kościół w Słupsku. Według historyków badających dzieje naszego miasta przed nim wybudowano kościół św. Piotra, na jego miejscu stoi obecnie kościół Najświętszego Serca Jezusowego. Wcześniej wzniesiono także kościół św. Mikołaja, o którego istnieniu mówią dokumenty średniowieczne z drugiej połowy XIII stulecia, a w grodzie między ramionami Słupi istniała kaplice pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.

Jak pisał w broszurze wydanej przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami „Słupskie Zabytki” śp. Stanisław Szpilewski, brak dokumentów określających czas wybudowania kościoła mariackiego spowodował powstanie wielu różnorodnych hipotez. Jedne z nich zakładają, że istniał na początku XIV wieku, kolejne, że powstał w połowie lub w końcu tego stulecia, a nawet w wieku XV.

Jedna z najbardziej odważnych tez mówi, że kościół mariacki został wzniesiony na fundamentach kościoła św. Maurycego, który został wybudowany w XIII wieku. Mogli go wznieść Krzyżacy, których patronką była Maryja.

Najbardziej prawdopodobną data wzniesienia słupskiej fary jest jednak połowa XIV wieku. W tym czasie Słupsk dynamicznie rozwijał się. O wybudowaniu kościoła właśnie w tym okresie świadczą także detale architektoniczne.

 

Dzisiaj trudno jest dokładnie określić jak kościół mariacki wyglądał pierwotnie. W czasie swojej wieloletniej historii był wiele razy przebudowywany i odbudowywany, bo nie oszczędzały go pożary oraz wojny. Nieliczne wzmianki źródłowe pozwalają jedynie na odtworzenie  przybliżonej historii kościoła. Wiadomo, że w końcu XV wieku na jego rzecz miały miejsce fundacje wikariuszy. Dzięki nim powstał po północnej stronie rząd kaplic z ołtarzami Trzech Króli, Świętego Krzyża i Bożego Ciała. W tym czasie prawdopodobnie powstały także kaplice przy wieży. Z dokumentu z 1490 roku wiadomo, że po wschodniej stronie znajdowała się kaplica rodu Mysławów, a po przeciwnej Wulffenów.

1 2 3
Udostępnij.