Trwa liczenie strat po ostatnich ulewach w Kępicach. W podsłupskiej gminie zniszczone są drogi, pola, boiska i mieszkania.

 

Najwięcej zniszczeń jest w Przytocku i Płocku, szkody powstały też w Barcinie, Bronowie, Barwinie i Ciecholubiu. Strażacy wyjeżdżali do usuwania szkód po deszczu kilkanaście razy, kilka godzin pracował też wóz WUKO Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Duże straty zgłaszają także rolnicy, którzy mają pozalewane pola.

W Ciecholubiu podmyte jest pobocze na drodze z Ciecholubia na Pustowo, w Barcinie przy byłym PGR wymyło bok mostku, pobocze się zarwało, w Bronowie zalana jest droga do sklepu, w Barwinie zalana jest droga w centrum wsi na łuku.

W Przytocku przy szkole woda spływająca z pól zniszczyła drogę dojazdową do szkoły, całe kruszywo, które stanowiło utwardzenie drogi dojazdowej spłynęło na asfalt drogi powiatowej – opowiada Danuta Terpiłowska, inspektor nadzoru budowlanego z Urzędu Miejskiego w Kępicach..

Straty są ogromne, dojazd do szkoły jest bardzo utrudniony, zmyty jest nowo wybudowany parking, potopiła się część kur ozdobnych, które zakupiliśmy – mówi Zdzisław Maciaszek, dyrektor SP w Przytocku.

W samym Przytocku strat jest znacznie więcej. Zalany jest budynek dawnego Ośrodka Transportu Leśnego, droga powiatowa przy budynku numer 33 jest podmyta, powstała tam bardzo duża wyrwa w poboczu.

– Straty są naprawdę duże – mówi Magdalena Majewska, burmistrz Kępic. – Szacujemy straty, będziemy występowali do wojewody i starostwa o odszkodowania. Postaramy się jak najbardziej pomóc osobom, które ucierpiały w wyniku ulewy.

źródło www.kepice.pl

Udostępnij.