Ustecki magistrat uruchomił punkt zamiany mieszkań. Ma być miejscem wymiany informacji na temat lokali w kurorcie.

Punkt Zamiany Mieszkań działa w Steckim ratuszu. Jego uruchomienie zbiegło się z uruchomieniem dedykowanej strony internetowej. Głównym zadaniem punktu jest pośrednictwo w dokonywaniu dobrowolnych zamian wzajemnych, w sytuacji, gdy jedna ze stron jest najemcą lokalu mieszkaniowego pozostającego w zasobie Gminy Miasto Ustka.

Jak czytamy na stronie usteckiego samorządu z pomocy punktu mogą skorzystać:
– najemcy lokali mieszkalnych komunalnych
– najemcy lokali mieszkalnych, które nie stanowi zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Ustka,
– właściciele lokali mieszkalnych,
– osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– wszyscy ci, którzy chcą zamienić mieszkanie na większe lub mniejsze

– osoby z trudności z płatnościami czynszu za mieszkanie

 

 

Składanie wniosków o zamianę może odbywać się poprzez wypełnienie wniosku, wydrukowanie i złożenie w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Ustka lub poprzez wypełnienie formularza

Udostępnij.