Szykują się zmiany w opłatach za bilety komunikacji miejskiej. Jedną z najpoważniejszych będzie wprowadzenie biletów 30 minutowych. Zmiany wejdą w życie 8 sierpnia, co dokładnie się zmieni….

 

Zmiany w ofercie biletów:

 1. Bilet jednorazowy w cenie 2,50 i 1,25 będzie również biletem czasowym 30- minutowym, pasażer przy kontroli biletów deklaruje rodzaj biletu.
 2. Z oferty wycofane będą bilety okresowe ważne w dni robocze.
 3. Zmianie ceny ulega bilet na okaziciela z 90 zł na 110 zł oraz z 45 zł na 55 zł.
 4. Wprowadzony zostanie roczny bilet dla osób posiadających tytuł Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu w cenie 50 zł.
 5. Zmianie ulegają warunki zakupu biletów przez Honorowych Dawców Krwi.Dla kobiet minimum oddanej krwi zmniejsza się z 18 litrów do15 litrów, dla mężczyzn z 25 litrów na 18 litrów.
 6. Zmianie ulega cena rocznego biletu dla Honorowych Dawców Krwi na 50 zł.

Zmiany w uprawnieniach do biletów ulgowych i przejazdów bezpłatnych:

 1. Dzieci posiadają uprawnienia do przejazdów bezpłatnych do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej nie dłużej niż do ukończenia 7 roku życia.
 2. Podwyższony zostanie wiek do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 24 na 25 lat.
 3. Osoby mające uprawnienia do renty rodzinnej nabywają prawo do przejazdów ulgowych.
 4. Do przejazdów ulgowych nabywają prawa działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.
 5. Uprawnienia do przejazdów ulgowych nabywają weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju.
 6. Z przejazdów bezpłatnych mogą korzystać cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
 7. Od 1 września dzieci i młodzież wraz z opiekunami w trakcie zorganizowanych wyjść z placówki oświatowej posiadają prawo do przejazdów bezpłatnych.

Zmiany w opłatach dodatkowych dla pasażerów podróżujących bez ważnego biletu:

 1. Podwyższona zostanie opłatę za przejazd bez ważnego biletu do wysokości 275 zł, opłata może być zmniejszona o 50 % do wysokości 137,50 zł w przypadku uiszczenia jej w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.
 2. Opłata manipulacyjna za brak ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi wzrasta z 8 zł do 12 zł.

Dodatkowo, w okresie Dni Bez Samochodu i Święta Wszystkich Świętych, korzystanie z autobusów w Słupsku będzie całkowicie bezpłatne dla wszystkich

 

Źródło ZIM Słupsk

Udostępnij.