Ciągniki i autobusy kontrolują słuchacze Szkoły Policji w Słupsku. Zajęcia związane są ze wzmożonym ruchem wakacyjnym

W ramach Koła Prewencji i Ruchu Drogowego słuchacze mieli okazję przyjrzeć się bliżej, jak wygląda w praktyce kontrola stanu technicznego pojazdów z zakresu układu kierowniczego, hamulcowego, działania świateł w które pojazdy te są wyposażone, wyposażenia pojazdu oraz posiadania wymaganych podczas kontroli dokumentów.

Policjanci dokonujący sprawdzenia stanu technicznego pojazdów dosyć często podejmują  decyzję o zakazie kontynuowania dalszej jazdy przez  pojazdy zagrażające  bezpieczeństwu ruchu na drogach. Jest to niestety związane ze złym stanem technicznym pojazdów, brakiem poddania pojazdów badaniom technicznym  w wyznaczonym terminie – mówi Piotr Kozłowski, rzecznik Szkoły Policji w Słupsku.

W trakcie omawiania i prezentowania algorytmu kontroli stanu technicznego, wykładowcy wyjaśnili, w jaki sposób należy skontrolować czas pracy i postoju u kierującego autobusem na podstawie zapisu tachografu cyfrowego, wskazali  najczęstsze usterki techniczne w autobusie jak i w ciągniku rolniczym oraz przypomnieli o dozwolonej  prędkości  pojazdów na drogach.

Wykładowcy zwrócili też uwagę na akty prawne regulujące wykonywanie czynności na drodze przez policjantów pionu prewencji między innymi Zarządzenie nr 609 KGP z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które reguluje szczegółowo w jaki sposób ma być wyposażony  między innymi ciągnik rolniczy czy autobus.

źródło Szkoła Policji w Słupsku

Udostępnij.