Jubileusz 70-lecia działalności świętowały Ochotnicze Straże Pożarne w Potęgowie i Łupawie. OSP są jednymi z najprężniej działających organizacji w gminie Potęgowo.

Uroczystości rozpoczął przemarsz strażaków spod Urzędu Gminy Potęgowo do kościoła parafialnego. Msza koncelebrowana przez ks. proboszcza Waldemara Pieleckiego i ks. wikariusza Pawła Skrzyńskiego została wzbogacona piękną oprawą organów kościelnych oraz monumentalnymi fanfarami w wykonaniu orkiestry dętej.

Po zakończeniu mszy kolumna przemieściła się na plac przy Gminnym Centrum Kultury, gdzie odbył się uroczysty apel jubileuszowy. Obok braci strażackiej wzięli w nim udział zaproszeni goście.

Po złożeniu meldunku druhowi Zygmuntowi Tomczonek przez dowódcę uroczystości dokonano przeglądu pododdziałów. Następnie odegrany został hymn państwowy. Wójt Dawid Litwit, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Potęgowie przywitał gości.

O historii jednostek OSP w gminie Potęgowo opowiadali obecni Prezesi: dh Ryszard Nosko i dh Łukasz Ulaszek. Następnie wręczone zostały odznaczenia, te najważniejsze „srebrne” dla jednostek przyznane uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP, którą podpisał Prezes Waldemar Pawlak. Pozostałymi odznaczeniami udekorowano wyróżniających się druhów oraz ludzi wspierających naszych ochotników: Joannę Basiak, Dyrektora GOK w Potęgowie, Renatę Spławską, Sołtysa Potęgowa oraz Mieczysława Szulga, przedsiębiorcę

z Potęgowa. Ze swojej strony jednostki uhonorowały najbardziej zasłużonych okolicznościowymi grawertonami wręczonymi uroczyście podczas apelu. Podziękowanie otrzymał m.in. dh Piotr Leśniak za ponad dwudziestoletnie pełnienie funkcji Komendanta Gminnego ZOSP RP w Potęgowie. Następnie odbyło się ślubowanie dzieci, która wstąpiły do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP w Potęgowie i OSP w Łupawie.

W sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury można było podziwiać wystawę przygotowaną przez druhnę Dorotę Weiwer. Przedstawiała historię i dokonania jednostek na przekroju 70-ciu lat istnienia. Dopełnieniem wystawy były eksponaty: odznaczenia, dokumenty, sprzęt używany przez strażaków.

Źródło:gmina Potęgowo

 

Udostępnij.