Działacze i twórcy kultury z powiatu słupskiego docenieni. Za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury otrzymali statuetki Białego Bociana oraz nagrody pieniężne.

Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Słupsku wręcza działaczom i społecznikom na rzecz twórczości artystycznej wręcza prestiżowe statuetki.

W tym roku Białe Bociany otrzymały trzy osoby. Ośmiu osobom przyznane zostały nagrody.

 

Statuetki Białych Bocianów:

Grzegorz Gurłacz z Mrówczany, założyciel kabaretu DKD – za poświecenie się wiejskiej kulturze i ,,zmienianie świata, zaczynając od siebie”

Anna Poźlewicz ze Słupska -za działalność artystyczną na ziemi słupskiej, pracę z uzdolnionymi muzycznie i wokalnie dziećmi oraz ukazywanie piękna języka polskiego

Mieczysław Krymski z Żochowa – za ratowanie ginących tradycji wiejskich oraz wyjątkową kolekcję sprzętów obrazującą dawne życie na Pomorzu, prezentowaną w prowadzonym Domu Ludowym w Żochowie

 

Nagrody

Krzysztof Plebanek ze Słupska – za pracę z zespołem „Bierkowianki”

Zorza Sędzicka z Ustki – za pracę z zespołami wokalnymi i uzdolnionymi wokalnie solistami, popartą wieloma sukcesami artystycznymi

Zespół „AleBabki” z Kobylnicy – za całokształt działalności, liczne występy i osiągnięcia artystyczne

Paweł Kamiński ze Słupska – za propagowanie tańca breakdance, integrację młodych mieszkańców powiatu słupskiego i osiągnięcia artystyczne

Małgorzata Karmańska z Dębiny – za pracę z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Pomorzacy”

Włodzimierz Lipczński ze Słupska – za pracę publicystyczno-dziennikarską dla „Powiatu Słupskiego”

Romana Małecka z Kwakowa – za działalność artystyczną w dziedzinie poezji, malarstwa, grafiki i rzeźby

Elżbieta Anna Stec ze Słupska – za prowadzenie zespołu „AleBabki” z Kobylnicy, nagraną płytę oraz odnoszone przez „AleBabki” sukcesy artystyczne.

źródło powiat słupski, fot. Jan Maziejuk

 

 

Udostępnij.