We wtorek, 20 czerwca, o godz. 11, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku dla osób powyżej 60 roku życia odbędzie się bezpłatny wykład dotyczący praw pacjenta i błędów medycznych. Zapraszamy. 

Jakie pacjent ma prawa w szpitalu i przychodni? Jak się domagać swoich praw? Czy zgoda na zabieg oznacza, że gdy operacja się nie uda, nie mamy praw dochodzenia roszczeń? Kiedy mamy do czynienie z błędem medycznym? Gdzie szukać pomocy? Na te i inne pytania odpowie już we wtorek, 20 czerwca radca prawny Piotr Pawłowski, specjalista od prawa medycznego, były przewodniczący Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku.

Wykład jest bezpłatny i przeznaczony dla osób, które ukończyły 60 lat i finansowany z rządowego programu ASOS (Program na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych).

Piotr Pawłowski, Radca Prawny wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1997-1999 był Przewodniczącym Samorządu Studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji UG. Główną specjalizacją jest  prawo ubezpieczeń gospodarczych w zakresie likwidacji szkód, prawo karne w zakresie reprezentowania osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz prawo medyczne w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych. W tym zakresie prowadzi także szkolenia specjalistyczne m.in. dla urzędników i policjantów. Był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Od początku swej zawodowej działalności prawniczej angażuje się w działalność woluntarystyczną, udzielając bezpłatnych porad prawnych, np. w ramach umowy OIRP w Gdańsku z Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku. Prowadzi kancelarię prawną w Gdańsku, od marca 2013 roku również w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1, VII piętro, lok. 745

Udostępnij.