Starosta słupski  Zdzisław Kołodziejski, wręczył stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Stypendia półroczne w wysokości 300 zł brutto miesięcznie zostały przyznane czterem osobom: Pawłowi Kamińskiemu na organizację cyklu warsztatów doszkalających dla tancerzy breakdance zakończonych zawodami, Joannie Płatwie i Roksana Białek na rozwój warsztatu wokalnego oraz Jerzemu Fryckowskiemu na wydanie tomiku wierszy pt. „Stany nagłe”.

Nie wszystkie środki przeznaczone na stypendia zostały wykorzystane. Do dnia 31 lipca br. można składać do Starostwa Słupskiego wnioski o przyznanie jednego z dwóch pozostałych stypendiów półrocznych.

Udostępnij.