Akademia Pomorska jest 61 uczelnia w kraju według rankingu tygodnika Perspektywy. To najwyższe miejsce jakie udało się zająć uczelni. Taki sam wynik Akademia zajęła dwa lata temu po czym spadła 10 miejsc.

Najsłabiej w zestawieniu wypada tak zwany prestiż uczelni w oczach innych ośrodków. Za to Wynik w kat. absolwenci na rynku pracy był najwyższy i wyniósł ponad 53 proc. W tej kategorii brano pod uwagę preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów. Tutaj doskonale wypadł Instytut Historii.  Instytut zajął także wysokie miejsce w kategorii Dostępność Kadr Wysokokwalifikowanych, w której wyprzedził m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński.

Udostępnij.