Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisze z gminą Potęgowo umowę o dofinansowaniu projektu „Budowy sieci ciepłownicznej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. Wartość projektu to 9,15 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego to 6,3 mln zł.

Projekt zostanie zrealizowany do końca września 2020 r. Przewiduje modernizację istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowę nowej sieci przesyłowej wraz z modernizacją źródła ciepła. Projektowana sieć ciepłownicza zasilać będzie węzły cieplne (istniejące podlegające modernizacji) oraz planowane do wybudowania w istniejących obiektach, w których likwidowane będą indywidulane kotłownie.

Zasilanie w energię cieplną będzie pochodziło z ciepłowni zlokalizowanej w biogazowni w Darżynie. W ramach operacji planowane jest wyłączenie z użytkowania istniejącej kotłowni węglowej oraz rozbudowa instalacji ciepłowniczej wraz z montażem trzech zespołów wymiennikowych źródeł ciepła (płytowych) i montażem dodatkowego pieca opalanego gazem w ciepłowni w Darżynie.

W ramach zadania wymienionych będzie 20 węzłów cieplnych, w budynkach położonych w Potęgowie, przy ul. Racławickiej, Witosa, Szkolnej oraz budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, Zespołu Szkół oraz w istniejącej kotłowni.

 

Udostępnij.