W Darłowie będzie się można przenieść jeszcze bardziej do czasów króla Eryka Pomorskiego. Wszystko za sprawą rekonstrukcji historycznego zamku i jego otoczenia. Projekt władz miejskich otrzyma wsparcie z RPO WZ 2014-2020.

Oprócz rekonstrukcji, projekt zakłada dostosowanie i wyposażenie sali wystawowej na zamku oraz utworzenie grupy rekonstrukcyjnej.. Główne prace budowlane obejmą odtworzenie fosy zamkowej, renowację części miejskiego muru obronnego, wykonanie drewnianej kładki dla pieszych oraz przygotowanie przestrzeni do rekonstrukcji wydarzeń historycznych.

Miasto Darłowo przedstawiło ciekawy projekt. Dzięki wykorzystaniu potencjału historycznego i atutu nadmorskiego położenia, uatrakcyjnia swoją ofertę turystyczną, dbając przy tym o dziedzictwo kulturowe regionu.. Z pomocą inwestycji przyjdą fundusze Programu Regionalnego dla Pomorza Zachodniego – mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Ponadto przystosowana zostanie sala przyjęć na zamku, w której szczegółowo przedstawiona zostanie postać Eryka Pomorskiego, a na dziedzińcu zamkowym mają pojawić się m.in. kram ciesielski, kram ceramiczny, kram robótek ręcznych i namiot rycerski. Z kolei zagospodarowanie wieży na pozwolić na przedstawienie w niej aspektów dworskiego życia.

Zamek Książąt Pomorskich to jedno z najbardziej znanych miejsc w Darłowie. W oparciu o postać Eryka Pomorskiego chcemy stworzyć i promować nowy produkt turystyczny – powiedział burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.

Turystyczno-kulturalna atrakcja będzie dostępna przez cały rok. Działania restauracyjne przy zabytku mają zakończyć się w październiku 2018 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1,4 mln zł. RPO WZ 2014-2020 dołoży prawie 800 tys. zł. Zadanie będzie realizowane w ramach 4 Osi Priorytetowej „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”

Źródło http://www.rpo.wzp.pl

Udostępnij.