Jednogłośnie absolutorium udzielili radni gminy Słupsk Barbarze Dykier. To ocena radnych za wykonanie budżetu przez wójt.

Na inwestycje w  minionym roku Gmina Słupsk przeznaczyła 25,9 % wydatków tj. 25,3 mln zł. Wykonanie budżetu za rok 2016 kształtuje się na poziomie 101,2 %.

W porównaniu do roku 2015 struktura dochodów nieznacznie się zmieniła. Głównym źródłem dochodów były dochody własne (podatki, opłaty, sprzedaż mienia komunalnego), które stanowią  39,9 %  wpływów ogółem. W minionym roku utrzymano wysoki wskaźnik (25,9%) wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Wśród wydatków inwestycyjnych priorytetem były zadania drogowe, na które wydano ponad 12,3 mln zł – mówi Ewa Guzińska z Urzędu Gminy Słupsk.

W roku 2016 Gmina Słupsk wygenerowała nadwyżkę finansową na poziomie 11 984 455 zł . To jeden z najważniejszych wskaźników oceny finansowej gmin, który świadczy o możliwości gminy do realizacji inwestycji z własnych środków.

Udostępnij.