Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs, w którym wniosek gminy Potęgowo dotyczący projektu budowy ekologicznej sieci ciepłowniczej został najwyżej oceniony w województwie pomorskim. Kwota przyznanego dofinansowania to 6 321 778,51 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Wartość inwestycji ogółem wynosi 9 151 330,39 zł.

Projekt ma na celu nie tylko redukcję zanieczyszczeń do środowiska, ale również zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do celów grzewczych. Zasilanie w energię cieplną będzie pochodziło z ciepłowni zlokalizowanej w biogazowni w Darżynie. Łączna długość planowanego ciepłociągu wyniesie prawie 5 km.

Mieszkańcy od lat czekali na tę modernizację. Zrobimy to proekologicznie, wyłączymy kotłownie opalaną węglem i wykorzystamy odnawialne źródło energii. Na ten ogromny sukces złożyła się praca całego zespołu zaangażowanego w tworzenie wniosku. Cieszy mnie również, że projekt realizować będziemy w partnerstwie – mówi Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo.

W ramach zadania wymienionych będzie 20 węzłów cieplnych, w budynkach położonych przy ul. Racławickiej, Witosa, Szkolnej oraz budynki Urzędu Gminy, GOK, GOPS, Przedszkola, Zespołu Szkół oraz w istniejącej kotłowni. Wskazane w projekcie budowlanym technologie wykonania sieci oraz źródła ciepła biorą pod uwagę najnowsze i najczęściej stosowane rozwiązania techniczno–technologiczne na terenie kraju. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie tj. w III kwartale 2017.

Wniosek o dofinansowanie gmina Potęgowo złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w grudniu 2016 r. W wyniku trwającej cztery miesiące procedury oceny wniosków, zespół ekspertów uznał właśnie ten projekt za najlepszy i znalazł się on na pierwszym miejscu listy rankingowej. Złożenie wniosku poprzedziły wieloletnie przygotowania, które rozpoczęły się w 2012 r. W listopadzie 2016 r. wójt gminy Dawid Litwin powołał zespół zadaniowy, składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie ze spółką Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno.

źródło gmina Potęgowo

 

 

Udostępnij.