Od kilku dni Technikum Weterynarii przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku posiada w swojej bazie pomocy dydaktycznych nowoczesny i zaawansowany fantom psa. Pomoc dydaktyczną szkoła zakupiła w Stanach Zjednoczonych. To najnowocześniejszy w swojej klasie fantom imitujący zwierzę.

Uczniowie słupskiego Technikum Weterynarii mieli już możliwość nauki pierwszej pomocy na nowoczesnym fantomie psa. Z jego pomocą, pod czujnym okiem nauczycieli młodzież zgłębiała m.in. tajniki resuscytacji. Zadaniem każdego z uczestników było udzielenie pierwszej pomocy psu podczas pozorowanej akcji ratunkowej. Uczniowie skupiali się głównie na odpowiednim ułożeniu rąk podczas wykonywania ucisków oraz głębokości ich wykonywania.        Dzięki szkoleniu uczniowie są przygotowani do działania, np. w momencie zatrzymania oddechu lub akcji serca u psa. Poza tym uczniowie zdobywali również wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy w innych przypadkach, np. podczas zadławienia, czy udaru cieplnego.

Fantom psa na którym ćwiczą słupscy uczniowie spełnia wiele funkcji. Podłączony do monitora, wskazuje prawidłową pozycję do masażu serca i głębokość kompresji, sygnalizuje dźwiękowo jakość przeprowadzonej RKO. Dzięki fantomowi uczniowie mogą w praktyce zastosować się do zasady ABC przy udzielaniu pierwszej pomocy, a po wstępnym ABC młodzież może przystąpić do RKO ze szczegółową analizą jakości udzielanej pierwszej pomocy. Fantom psa pozwala również sprawdzić  prawidłowość ułożenia rąk podczas wykonywania ucisków oraz głębokość ich wykonywania, kontrolować puls udowy oraz stosować odpowiednią wentylację. Poprzez zakładanie rurek dotchawiczych uczniowie uczą się intubacji. Mogą także kształtować poprawne techniki wkłuć dożylnych, domięśniowych i podskórnych.

Udostępnij.