„Epitafium” – to tytuł wystawy prac fotograficznych, na której zostały zaprezentowane prace Agnieszki Piaseckiej. Słupszczanka na co dzień pracuje jako nauczycielka fotografii artystycznej w  Liceum Plastycznym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku. Ekspozycję jej można obejrzeć w warszawskiej Pracowni Duży Pokój. Wystawa cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców stolicy.

Wystawa „Epitafium” Agnieszki Piaseckiej porusza problematykę przedstawiania śmierci i żałoby we współczesnej kulturze wizualnej. Autorka w swoich pracach eksploruje różne aspekty tego zjawiska: uniwersalny obraz śmierci, śmierć indywidualną oraz tradycje funeralne, a także śmierć instytucji.

Artystka posługuje się głównie fotografią. Medium to staje się doskonałym nośnikiem dla przedstawianego problemu. Wynika to z formy zapisu jaki oferuje. Roland Barthes w swoim słynnym dziele „Światło Obrazu” nazywa to „efektem Thanatosa”. Zatrzymanie czasu następujące z chwilą opadnięcia migawki w aparacie powoduje bezruch w zapisanym obrazie. Patrząc na fotografię osoby widzimy jej nieruchome ciało. To czego nie widać to „duch” – mimika, reakcje i sposób poruszania się człowieka. Dlatego też dla Barthes’a fotografia ma wiele wspólnego z martwym ciałem. Autor porównuje to medium do maski pośmiertnej. Artystka odnosi się do tego tekstu wielokrotnie w prezentowanych pracach.

Projekty inspirowane są dziewiętnastowieczną fotografią post-mortem, biżuterią żałobną oraz twórczością piktorialistów.

Agnieszka Piasecka na co dzień pracuje ze słupską młodzieżą w Liceum Plastycznym im. St. I. Witkiewicza w Słupsku, gdzie uczy licealistów fotografii artystycznej.

Udostępnij.