Tylko połowa słupszczan potrafi wymienić choć jedno nazwisko radnego. Największą popularnością wśród mieszkańców cieszy się przewodnicząca Rady Miasta. Zna ją jedna trzecia osób biorących udział w badaniu.

Wczoraj zaprezentowaliśmy pierwszą część wyników badań, która przygotował Zespół Analiz Politologicznych i studenci III roku politologii z Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Teraz prezentujemy kolejną część analizy. Wyniki są bardzo ciekawe.

Niemal połowa z pytanych (49,1 proc.) nie była w stanie wymienić żadnego nazwiska aktualnego słupskiego radnego. Kolejne 17,3 proc. znało tylko jedno nazwisko radnego, dalsze 10 proc. wymieniło dwa nazwiska. Trzech radnych znało z nazwiska 14,5 proc. respondentów, czterech 2,7 proc., a pięciu lub więcej 6,4 proc. Zdarzyło się też siedem przypadków podania niewłaściwego nazwiska.

Mieszkańcy najczęściej wymieniali nazwiska takich radnych, jak Beata Chrzanowska – przewodnicząca Rady Miejskiej (21 razy, tj. 19,1 proc. – czyli blisko co piąta osoba), następnie Robert Kujawski (15 razy, tj.13,6 proc.), Andrzej Obecny (12 razy, tj. 10,9 proc.) oraz Jan Lange i Anna Rożek (po 11 razy, tj. 10 proc. – czyli co dziesiąta osoba). Inne powtarzające się nazwiska radnych to: Jerzy Mazurek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (9 razy, tj. 8,2 proc.), Tadeusz Bobrowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (8 razy, tj. 7,3 proc.), Paweł Szewczyk i Robert Danielkiewicz (po 6 razy, tj. 5,5 proc.), Kazimierz Czyż i Zbigniew Wojciechowicz (po 4 razy), Bogusław Dobkowski, Mieczysław Jaroszewicz, Tomasz Lesiak, Wojciech Lewenstam, Bernadetta Lewicka, Lidia Matuszewska, Jadwiga Stec, Jarosław Teodorowicz (po 3 razy) oraz Tomasz Czubak i Aldona Żurawska (po 2 razy). Jednokrotnie pojawiły się też nazwiska Daniel Jursza i Anna Mrowińska.

Kolejne pytanie dotyczyło wiedzy wśród mieszkańców Słupska o tym, kto jest przewodniczącym Rady Miejskiej. Prawidłowo odpowiedziało na nie 31,8 proc. badanych, wskazując, że osobą piastującą to stanowisko jest Beata Chrzanowska. Ponad dwie trzecie (68,2 proc.) nie potrafiło odpowiedzieć. Należy przy tym zaznaczyć, że znacznie mniej osób wymieniło Beatę Chrzanowską jako jedną z radnych (19,1 proc.), niż jako przewodniczącą Rady Miejskiej. Może to oznaczać, że osoby, które nie wymieniły jej wśród radnych a wskazały jako przewodniczącą, nie identyfikują umiejętnie tych dwóch funkcji, lub też przypomniały sobie o niej dopiero podczas trzeciego pytania (o przewodniczącego).

Źródło Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Udostępnij.