Studenci z Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej przeprowadzili kolejny sondaż. Tym razem pytali mieszkańców o znajomość Rady Miasta.

 

Sondaż przygotował Zespół Analiz Politologicznych i studenci III roku politologii (Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku), tj. Maria Dąbrowska, Angelika Kłujszo, Magdalena Machała, Magdalena Majchrzak, Przemysław Pazder, Kinga Szumejda. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-7 marca metodą wywiadów bezpośrednich na odpowiednio dobranej próbie 110 pełnoletnich mieszkańców Słupska.

Na pytanie o liczbę radnych miasta Słupska, tylko co czwarty respondent (25,5 proc.) odpowiedział prawidłowo, to jest: 23. Aż 40,9 proc. respondentów (45 osób) odpowiedziało niepoprawnie, zwykle nieznacznie zaniżając lub zawyżając liczbę członków Rady Miejskiej (9 osób podało liczbę radnych: 22, po 4 osoby: 24 i 21; 3 osoby: 25; ale aż 14 osób podało liczbę: 20). Zdarzały się też znaczniejsze pomyłki, takie jak: 15 radnych (5 przypadków), 13 i 30 radnych (po 2 przypadki), 12 radnych (1 przypadek), a nawet 1-2 radnych (1 przypadek). Niestety aż 33,6 proc. pytanych (37 osób) nie wiedziało jak odpowiedzieć.

Zauważa się znaczące różnice w odpowiedziach w zależności od płci respondentów. Prawidłowo odpowiedziała dwa razy większa grupa mężczyzn (33,9 proc. z nich) niż kobiet (16,7 proc.). Blisko połowa kobiet (46,3 proc.) udzieliło błędnej odpowiedzi, zaś 37 proc. nie udzieliło jej wcale. Zaś nieco więcej niż co trzeci mężczyzna pomylił się (35,7 proc.), a trochę mnie niż co trzeci nie potrafił udzielić odpowiedzi (30,4 proc.). Rozbieżność ta jest prawdopodobnie efektem ogólnie mniejszego zainteresowania i uczestnictwa kobiet w życiu politycznym.

Zaznaczają się też istotne różnice w wiedzy o radzie miejskiej w poszczególnych grupach wiekowych. Zdecydowanie najlepiej wypadły grupy trzydziesto- i czterdziestolatków, w których prawidłowej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 50 proc. i 45,4 proc. badanych. Pomyliło się zaś odpowiednio 37,5 proc. i 36,4 proc. respondentów, zaś tylko 12,5 proc. i 18,2 proc. nie udzieliło odpowiedzi. Znacznie gorzej wypadły pozostałe wyróżnione grupy. Zaledwie 15,4 proc. osób w wieku 60 i więcej lat znało prawidłową liczbę radnych w Słupsku, a aż 46,1 proc. podało złą odpowiedź (w większości przypadków znacznie odbiegającą od rzeczywistej); 38,5 proc. nie udzieliło odpowiedzi. Podobnie wypadła grupa osób w przedziale wiekowym 18-29 lat. Tylko 14,8 proc. jej przedstawicieli odpowiedziało dobrze, 37 proc. pomyliło się, a blisko połowa, bo 48,2 proc. nie odpowiedziało wcale. Najmniej poprawnych odpowiedzi udzieli respondenci w wieku 50-59 lat, bo uczyniło to 5,9 proc. z nich. 52,9 proc. pomyliło się (w dużej części o 1-2 radnych), zaś 41,2 proc. nie znało odpowiedzi.

Źródło Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Udostępnij.