Certyfikat akredytacyjny, przyznany przez Ministra Zdrowia otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. Potwierdza on wysoką jakość leczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów. Akredytację posiada 225 szpitali na ponad tysiąc w Polsce.

Akredytacja jest procesem zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia, prowadzonym w oparciu o usystematyzowane standardy akredytacyjne. Podczas akredytacji oceniane są między innymi takie standardy jak: przestrzeganie praw pacjentów, bezpieczeństwo opieki, poprawa jakości leczenia, wszechstronność opieki, organizacja jednostki, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy też kontrola zakażeń. Szpitale otrzymują punkty za procedury przyjmowania pacjentów, prowadzenie opinii pacjentów, monitorowanie jakości w szpitalu, dbanie o rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników, przygotowanie posiłków dla pacjentów.

Ten certyfikat jest bardzo ważny zarówno dla nas, jak i dla naszych pacjentów. To potwierdzenie tego, że opieka nad pacjentem oraz dbanie o jakość leczenia w naszym szpitalu prowadzona jest na najwyższym poziomie – podkreśla Andrzej Sapiński, prezes Zarządu Szpitala.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej. W skład Rady wchodzą między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Naczelnej Rady Lekarskiej, czy Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Decyzja Rady jest pochodną spełnienia wymogów standardów. Placówka otrzymuje certyfikat wówczas, gdy podczas oceny uzyska minimum 75%, możliwej do uzyskania punktacji. Szpital w Słupsku zdobył 85% punktów. Akredytacja udzielana jest na trzy lata.

 

Udostępnij.