Ubrania wypornościowe, aparat oddechowy, motopompę i inny specjalistyczny sprzęt o łącznej 40 tysięcy złotych otrzymali strażacy Potęgowa.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Potęgowa wzbogaciła się o ubrania wypornościowe służące do długotrwałej pracy w wodzie, aparat powietrzny służący do ochrony dróg oddechowych w warunkach pożarowych, motopompę szlamową wykorzystywaną podczas wypompowywania zanieczyszczonej wody. Ponadto zakupiono kaski do ratownictwa wodnego, ABC nurkowe, megafon, ubranie strażackie specjalistyczne, standardowe ubrania strażackie, węże tłoczne, obuwie strażackie, kominiarki niepalne oraz hełm Gallet .

Łączna kwota dotacji wyniosła 36.857,81 zł. Udział Gminy Potęgowo wyniósł 3.494,99 zł,. Doposażenie było możliwe dzięki dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu Gminy Potęgowo.

fot. gmina Potęgowo

 

Udostępnij.