Kępicach, Główczycach, Ustce oraz Potęgowie mieszkańcy powiatu słupskiego będą mogli skorzystać z darmowych porad prawnych.

Dwa punkty będą funkcjonowały tak jak w 2016 r. w Kępicach i Główczycach, natomiast nowe punkty otwarto w Ustce i Potęgowie.

Z darmowych porad prawnych będą mogłu skorzystać osoby do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Punkty w Ustce i Potęgowie  prowadzone będą przez wybraną w konkursie organizację pozarządową tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, gdzie porad udzielał będzie radca prawny.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie.

 

Udostępnij.