Akademia Pomorska w Słupsku rozpoczyna współpracę z japońskim Jiyu Gakuen College z Tokio. Współpraca ma między innymi polegać na wymianie studentów i wykładowców.

Inspiratorem kontaktów z tokijską uczelnią była profesor Monika Zytke z Instytutu Muzyki, która w tym roku koncertowała w Japonii. Po rozmowach z władzami Akademii Pomorskiej i przekazaniu zaproszenia do Słupska zainicjowano spotkanie, którego konsekwencją jest międzyuczelniana umowa o współpracy. W ramach tej umowy wspierana będzie wymiana nauczycieli akademickich i studentów oraz realizacja wspólnych projektów. Między innymi spotkań naukowych, konferencji i seminariów.

Na mocy umowy organizowane będą także pobyty dydaktyczne w Akademii Pomorskiej i w Jiyu Gakuen College wykładowców słupskich i japońskich oraz zagranicznych profesorów wizytujących.

Fot. Akademia Pomorska

zdjecie-z-umowy-ap-tokijska-uczelnia-1

Udostępnij.