W grudniu mijają dwa lata od zaprzysiężenia Roberta Biedronia na prezydenta Słupska. Z tej okazji studenci politologii z Akademii Pomorskiej przeprowadzili sondę wśród mieszkańców i zapytali jak oceniają półmetek kadencji. Słupszczanie wystawili prezydentowi „czwórkę”.

Zespół Analiz Politologicznych Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku  i studenci III roku politologii Demir Iwanow, Angelika Kłujszo, Magdalena Machała, Magdalena Majchrzak, Krzysztof Pawlik, Przemysław Pazder, Grzegorz Poznański, Marta Soroka, Kinga Szumejda pod okiem dr Pawła Nieczui-Ostrowskiego przez kilka dni studenci na ulicach miasta zadawali mieszkańcom pytania o ocenę pracy prezydenta Roberta Biedronia, ocenę pierwszej połowy jego kadencji oraz czy głosowali na niego w 2014 roku i czy obecnie, gdyby odbywały się wybory, zdecydowaliby się na niego zagłosować.

Na pytanie „Jak ogólnie ocenia Pan/Pani pracę prezydenta Roberta Biedronia?”, 26 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie dobrze”, 52 proc. „raczej dobrze”, zaś zaledwie 6 proc. „raczej źle”, a tylko 2 proc. „zdecydowanie źle”. 14 proc. respondentów nie umiało ocenić pracy prezydenta (odpowiedziało „trudno powiedzieć” lub „nie wiem”).

Zwraca uwagę, że przy uwzględnienia wyłącznie odpowiedzi oceniających, aż 91 proc. respondentów pozytywnie oceniło pracę prezydenta Roberta Biedronia, a zaledwie 9 proc. negatywnie.

Zauważa się różnice w ocenie w zależności od płci respondentów. Kobiety wyżej oceniają prezydenta Biedronia niż mężczyźni.

W sondażu zespół zadał też pytanie „Jaką notę (wg skali szkolnej – od 1 do 6) wystawiłby Pan/Pani prezydentowi Robertowi Biedroniowi za pierwszą połowę jego kadencji?”. Największa część respondentów, blisko 2/5 (38 proc.) wystawiło ocenę dobrą (4), jedna piąta (21 proc.) wystawiło ocenę bardzo dobrą (5), 17 proc. dostateczną (3), 15 proc. celującą (6), 4 proc. niedostateczną (1) i 2 proc. mierną (2). Nie potrafiło oceny wystawić 2 proc. respondentów („Nie wiem” lub „trudno powiedzieć”). Średnia ocena wystawiona przez respondentów za pierwszą połowę kadencji to „dobry” (4,2).

Udostępnij.