Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjęli  jednogłośnie stanowisko w sprawie realizacji drogi S6 w województwie pomorskim. 

W  uchwale czytamy m.in.: „Sejmik Województwa Pomorskiego z dużym niepokojem obserwuje wypowiedzi sugerujące odłożenie w czasie budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Trójmiasto. Takie wypowiedzi w tej sprawie budzą  nasz poważny niepokój, dlatego przypominamy, że droga S6 jest niezbędna do rozwoju gospodarczego i społecznego subregionu słupskiego, a wraz z tym subregionemcałego Pomorza. 

Potrzebę rozwiązania problemu wykluczenia transportowego ziemi słupskiej i całego obszaru Pomorza Środkowego podnosiły najważniejsze osoby w państwie, w tym w czasie kampanii wyborczych aktualny Prezydent RP Andrzej Duda i Pani Premier Beata Szydło. Samorządy terytorialne Pomorza wielokrotnie wskazywały, że brak drogi ekspresowej łączącej subregion słupski z Trójmiastem jest najpoważniejszą bariera rozwojową Pomorza Środkowego. (…) Samorząd Województwa Pomorskiego wielokrotnie zabierał głos w sprawie realizacji tej inwestycji – ważnej nie tylko dla ziemi słupskiej i Pomorza, ale całej Polski. W swoim stanowisku z 2013 roku, przyjętym jednogłośnie, Sejmik apelował do ówczesnego rządu o wpisanie inwestycji do dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu 2020, który określił priorytety inwestycyjne. Wówczas głos radnych Sejmiku został wysłuchany i inwestycja znalazła się w dokumencie na wysokim, bo 10 miejscu. Liczymy również na to, że obecny rząd wsłucha się w głosy Pomorzan, w szczególności tych z ziemi słupskiej i będzie kontynuował realizację inwestycji w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. W naszym przekonaniu budowa drogi ekspresowej S6 i uzyskanie szybkiego połączenia drogowego między Trójmiastem a Szczecinem powinna nadal należeć do priorytetów inwestycyjnych państwa, bo przyczyni się do racjonalnego rozwoju obszarów Polski leżących nad Bałtykiem.”

Udostępnij.