Eryk Roman, uczeń klasy pierwszej Liceum Plastycznego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku, został laureatem XVII Ogólnopolskiego konkursu „Ja i Król Maciuś Pierwszy”. Licealista za swoją pracę otrzymał drugą nagrodę.

Eryk Roman, uczeń słupskiego plastyka, otrzymał laur w kategorii wiekowej 13-16 lat. Licealista swoją pracę wykonał w technice malarskiej. Utalentowanego plastyka przygotowała do konkursu pani Maria Karpińska, nauczyciel w Liceum Plastycznym im. St. I. Witkiewicza w Słupsku.

Cieszę się ogromnie. Nagroda jest dla  mnie dużym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy. Dziękuję pani Marii Karpińskiej za to, że sprawowała nade mną artystyczną pieczę – mówi laureat.

Na konkurs wpłynęło ponad  półtora tysiąca prac z ośrodków kulturalnych z całej Polski. Celem konkursu było umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażenia odczuć i refleksji nad ideałami Króla Maciusia, konfrontacja osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych oraz wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne. Uczestnicy konkursu mieli do wyboru trzy zagadnienia tematyczne: aktualność idei głoszonych przez Króla Maciusia, przygody Króla Maciusia oraz postrzeganie Maciusia przez jego rówieśników.

XVII Ogólnopolski konkurs „Ja i Król Maciuś Pierwszy” został zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku we współpracy z Urzędem Miasta Płocka.

Udostępnij.