W dniu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych sondaż wyborczy wśród słupszczan przeprowadzili studenci politologii Akademii Pomorskiej. Jeden z kandydatów gdyby kandydował w Słupsku wygrałby z miażdżącą przewagą.

W ramach badań opinii publicznej Zespołu Analiz Politologicznych Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, studenci III roku politologii Instytutu Historii i Politologii przeprowadzili sondaż metodą wywiadów bezpośrednich na odpowiednio dobranej próbie 100 pełnoletnich mieszkańców Słupska.

Na pytanie „Według Pana/Pani, który z obecnych kandydatów będzie lepszym prezydentem USA?”, aż 64 respondentów wskazało Hillary Clinton, a tylko 10 Donalda Trumpa. Aż 22 nie wiedziało lub nie miało zdania na ten temat, a 4 odpowiedziało zdecydowanie, że żaden z nich

Udostępnij.