W maju 2018 roku kierowcy będą mogli przejechać nowym ponad 13.kilometrowym odcinkiem drogi wojewódzkiej 214 na odcinku Łeba-Białogarda oraz obwodnicą Wicka. Wartość robót budowlanych ponad 53 miliony złotych. Pracę
rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

Samorządowcy z Łeby podpisali już umowę z marszałkiem województwa na wykonanie tej inwestycji. Będzie ona finansowana ze środków Regionalnego  Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji przewidziano min.: budowę ciągu pieszo- rowerowego i chodników, rozbudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i drogą gminną, budowę obwodnicy Wicka, budowę skrzyżowań z drogami gminnymi i wojewódzką, budowę dróg dojazdowych, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych, budowę przejść dla płazów i małych zwierząt, budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami, wykonanie oznakowani.

Realizacja projektu spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyni się do zmniejszenia ilości kolizji i wypadków, usprawni ruch, poprawi komfort podróżowania drogą. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu podróży oraz do zwiększenia mobilności społeczeństwa.

Praca rozpoczną się jeszcze w listopadzie. Zakończą się zaś w maju 2018 roku.

Udostępnij.