Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Słupskiego radni przegłosowali stanowisko dotycząca drogi S6.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad i przegłosowanie stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S6. Rada poparła stanowisko 13 głosami za, nie było głosów przeciw i wstrzymujących się. Radni reprezentujący klub radnych Prawo i Sprawiedliwość nie wzięli udziału w głosowaniu. Wcześniej chcieli
wykreślenia z projektu stanowiska akapitu dotyczącego wypowiedzi wiceministra Infrastruktury i Budownictwa – Jerzego Szmita.
Najwięcej dyskusji wywołał projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powiększenia Słowińskiego Rezerwatu Biosfery. Po dyskusji oraz argumentach dyrekcji parku, że rozszerzenie rezerwatu nie wiąże się z żadnymi nowymi formami ochrony przyrody, a głównym celem jest rozwój funkcji, które dotychczas były zaniedbane czyli funkcji rozwojowej i wspierania logistycznego, radni przegłosowali projekt uchwały. Za było 10 radnych, przeciw 3 i 7 wstrzymało się.

Udostępnij.