Ryszard Bogusz nieprawnie podawał się za szefa struktur powiatowych Kukiz’15. Jako szef tej organizacji w mieście wystosował szereg pism do różnych instytucji w tym o odwołanie radnych.

Na trop nieprawidłowości wpadła reporterka Telewizji Słupsk w sieci Vectra. Według informacji, do których dotarła w powiecie słupskim i mieście nie ma w ogóle struktur tej organizacji. Potwierdził to szef biura klubu poselskiego Kukiz’15. – Działania tego pana są bezprawne – mówił dla TV Słupsk.

Ryszard Bogusz przez kilka tygodni składał pisma do różnego rodzaju instytucji między innymi prokuratury, Prezydenta RP, IPN, CBA. Przedstawiał się jako Przewodniczący Struktur Powiatowych Kukiz’15. Podobne pismo składał w sprawie wygaszenia mandatów radnych na przykład Andrzeja Obecnego, który mandat stracił i Marcina Sałaty, jego sprawa miała być rozpatrywana na najbliższej sesji.

Ryszard Bogusz sprostował w prokuraturze, że w piśmie dotyczącym podejrzenia o popełnieniu przestępstwa podczas konkursu na szefa słupskiego PGK występował jako szef słupskiego Kukiz’15 nieświadomie. Jego błąd wynikał z błędnej interpretacji statutu Stowarzyszenia Kukiz’15 oraz niepełnych informacji dotyczących jego usytuowania w strukturach organizacji.

Miejscy prawnicy sprawdzają, czy decyzje podjęte między innymi w sprawie radnych mają teraz moc prawną.

Udostępnij.