Z bezpłatnych porad prawnych dotyczących alimentów będzie można skorzystać dzięki projektowi „Alimenty to nie prezenty – masz prawo do wiedzy”. Projekt w październiku i listopadzie realizuje Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk.

W ramach projektu osoby zainteresowane tematem alimentów, podstaw prawnych oraz problemów z ich uzyskaniem od byłych małżonków czy partnerów będą mogły skorzystać z porad prawnych u prawnika. Zaplanowano 3 dyżury po 3 godziny każdy. Spotkania odbędą się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w dn. 20.10, 10 i 17.11 w godz. 16-19.

W Polsce tylko 20% osób płaci alimenty, ok. ćwierć miliona Polaków uchyla się od alimentacji. Jesteśmy tu liderem w Europie. Wiele osób ukrywa swoje dochody, pozbywa się majątku, bądź przy wsparciu całej „sieci pomocników” – pracodawców, kolegów, rodziny a także … prawników – zaniża lub ukrywa dochody – mówi mecenas Danuta Wawrowska, koordynatorka ogólnopolskiej akcji „Alimenty to nie prezenty”

Z pracy słupskich prawników, a także z informacji, jakie posiedli oni świadcząc od początku 2016 r. bezpłatne porady prawne wynika, że problem ten jest bardzo duży i narasta. Około 1/3 spraw zgłaszanych prawnikom to uporczywa niealimentacja, wiążąca się ze świadomym uchylaniem się od płacenia alimentów, niemożność ich wyegzekwowania, brak możliwości skorzystania ze wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego. Bardzo wiele osób, zwłaszcza kobiet przekracza próg 725 zł na osobę, który uprawnia do pobierania tego świadczenia z pieniędzy państwowych.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Granty dla słupskich NGO.

Udostępnij.