Kopie pocztówek dawnego Słupska ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Herbaciarnia „W Spichlerzu”, 4 X – 11 XII 2016.

W herbaciarni w spichlerzu Richtera czynna jest wystawa czasowa prezentująca kopie pocztówek przedwojennego Słupska. Tym razem zobaczyć można reprodukcje 56 kart pocztowych ukazujących pomniki; karty te zostały wydane w okresie od końca XIX wieku do początku lat czterdziestych XX wieku.

Najwcześniejszym monumentem uwiecznionym na pocztówkach jest pomnik mieszkańców powiatu słupskiego poległych w wojnie francusko-pruskiej, postawiony w 1875 roku na placu Wełnianym (późniejszym von Stephana, dzisiejszym Zwycięstwa). Kolejny to pomnik Bismarcka, który w 1901 roku stanął po południowo-zachodniej stronie dzisiejszych alej Sienkiewicza. Pomnik marszałka polnego Blüchera, usytuowany pośrodku rynku, odsłonięto w 1908 roku. Dwa lata później odsłonięto w Stolpie pomnik Wilhelma I poświęcony poległym w wojnach o zjednoczenie Niemiec. Pomnik wzniesiono przed ratuszem, a stojący tam wcześniej pomnik z 1875 roku przeniesiono na cmentarz. W 1925 roku, na skraju placu Schradera (dzisiaj Powstańców Warszawskich), odsłonięto pomnik słupskich huzarów poległych podczas Wielkiej Wojny.

Pocztówkom towarzyszą komentarze, w których między innymi omawia się sposób budowania kadrów i odmienną rolę pomnika w kompozycji całości – raz jest on głównym elementem przedstawienia, a raz jednym z motywów tła. Warto zauważyć, że różni wydawcy wykorzystywali te same zdjęcia. Są też pocztówki z wyretuszowanymi elementami – znakiem drogowym, a nawet całym pomnikiem!

Wystawa przygotowana została przez Annę Sujecką i Beatę Zgodzińską (z Działu Historyczno-Artystycznego MPŚ). Prezentacji towarzyszy składanka z tekstem B. Zgodzińskiej.

Udostępnij.