Zintegrowanie i przygotowanie sił policyjnych z różnych krajów europejskich biorących udział w misjach zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej – to główny cel pięciodniowych ćwiczeń, które rozpoczęły się w słupskiej Szkole Policji. W zajęciach uczestniczy grupa 45 funkcjonariuszy: policjantów, żandarmów i pracowników służb porządku publicznego z krajów Unii Europejskiej oraz współpracujących z projektem krajów trzecich.

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do przyszłego wyjazdu w rejon misji. W przedsięwzięciu w charakterze wykładowców uczestniczą przedstawiciele polskiej Policji z bogatym doświadczeniem misyjnym, wśród nich: obecny dowódca polskiego Kontyngentu na Misji w Gruzji, polski Oficer Łącznikowy w Turcji, dowódca XXV rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie oraz pracownicy naukowi placówek badawczych i uniwersyteckich zajmujących się problematyką ratownictwa medycznego oraz taktyki udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.

Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie szkoleniowe realizowane w ramach projektu EUPSTII w Polsce i w znacznej części opłacane z budżetu projektu. Łączy ono w sobie zarówno elementy teoretyczne związane z problematyką przygotowania personelu do późniejszego objęcia różnorodnych zadań na terenach misyjnych, jak również elementy praktyczne związane z reagowaniem na sytuacje nadzwyczajne wiązane z ryzykiem utraty życia i zdrowia – mówi Piotr Kozłowski, rzecznik Szkoły Policji w Słupsku.

Udostępnij.