Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku przyłączył się do kampanii społecznej . „Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści”. Celem projektu jest szeroko rozumiana walka z nietolerancją i tak zwanym hejtem.

Projekt realizowany jest od września, a jego celem jest walka z dyskryminacją przejawianą, m.in.: w mediach i Internecie. W Dwumieście Słups-Ustka walka z hejtem odbywać się będzie poprzez rozwijanie u mieszkańców kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści oraz reagowanie na łamanie praw człowieka.

Kampania powstała w celu jednania ludzi, instytucji i organizacji pozarządowych chcących reagować na hejt obecny w świecie realnym oraz wirtualnym. Działania partnerów Kampanii, do których przyłączyła się również nasza Uczelnia, zmierzają do szerzenia świadomości oraz zmiany postaw powszechnie uznawanych za łamanie praw człowieka.

W listopadzie w ramach projektu w murach naszej uczelni odbędą się warsztaty dot. agresji i zarządzania stresem, które poprowadzi mgr Piotr Modzelewski z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej AP.

Udostępnij.