Ponad 100 osób będzie uczestniczyło w uroczystości obchodów 35-lecia Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań. Był tort, wspomnienia oraz wiele życzeń. 

Program obchodów był bogaty. W trakcie uroczystości seniorzy i ich goście obejrzeli film o historii placówki, otwarto kawiarenkę internetową oraz wystawę prac terapii zajęciowej. Ponadto chętni mogli skorzystać z darmowych badania profilaktycznych.
W Dziennym Domu Pomocy Społecznej jest obecnie 85 podopiecznych. Część z nich przychodzi od kilkudziesięciu lat. Jak twierdzą tam nie mają czasu na nudę i mogą spotkać się z przyjaciółmi.
Przychodzę tu od 1982 roku i jest to dla mnie drugi dom – mówi Antoni Stalmaszuk. – Tutaj mam swoich przyjaciół, swoje miejsce. Spędzamy razem czas na rozrywkach i wspólnych posiłkach.

Celem DDPS  jest zapewnienie podopiecznym, osobom sprawnym jak i o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, pomocy i udziału w aktywnych formach życia społecznego. Istotnym elementem działalności Domu jest aktywizacja osób starszych i ogólna rehabilitacja. – Nasi podopieczni sami decydują o zajęciach, które dla nich przygotowujemy. Staramy się, aby były atrakcyjne i szły z duchem czasu. Stąd nowość kawiarenka internetowa – mówi Marcin Treder, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który kieruje DDPS

Pierwszy Dzienny Dom Pomocy Społecznej został powołany 2 IX 1981 r. Znajdował się w budynku przy ul. Mirosławskiego. W październiku 1990 roku otwarto filię DDPS j na 25 miejsc po Mini Żłobku przy ówczesnej ul. Nowotki, obecnie ul. Romera. W październiku 1996 r. istniejące Domy połączono i przeniesiono do dzisiejszej siedziby  przy ul. Jaracza 9.

Udostępnij.