Dwudniowe warsztaty o tym jak racjonalnie gospodarować zasobami wody pitnej trwają w słupskich Wodociagach. Szkolenie to wspólna inicjatywa – Szwedów i Polaków.

Warsztaty dotyczą zwiększenia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących wody: zarówno w obszarze zlewni Słupi oraz Bałtyku. Słupsk znany jest w Polsce z najwyższej jakości wody i najlepszych rozwiązań technologicznych w obszarze oczyszczania ścieków. – Naszym celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat znaczenia wody w codziennym życiu: nie tylko na poziomie jej oszczędnego wykorzystywania ale także takich wyzwań jak zmiany klimatu powodujące wzrost zagrożenia jednocześnie powodziami i suszami, lepszego kontrolowania zanieczyszczeń trafiających do wód –  mówi Karolina Chalecka ze słupskiego ratusza.

Warsztaty są współorganizowane przez Wodociągi Słupsk, Zennström Philanthropies (organizację założoną przez wynalazcę Skype), Sztokholmski Instytut Środowiskowy, Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny oraz UM Słupsk.

Udostępnij.