Julia Sulik, uczennica Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku została ścisłą finalistką prestiżowego ogólnopolskiego X Konkursu o Indeks Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Temat tegorocznego konkursu „Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej”, należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień współczesnej kryminologii. Dotyczy on fundamentalnych, z punktu widzenia demokratycznego państwa prawa, kwestii: ludzkiej godności, autonomii, a także równości. Konkurs został zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Składał się on z trzech etapów. W pierwszym etapie konkursu uczniowie mieli za zadanie napisanie pracy na temat: „Czy media kreują prawdziwy obraz przestępczości?”. Drugi etap miał formę testu wyboru, z zakresu tematyki objętej przedmiotem konkursu. Z kolei trzeci etap polegał na ustnej prezentacji swojego stanowiska na zadane przez komisję konkursową pytanie albo problem. Licealistkę do konkursu przygotował pan Marcin Kaduszkiewicz, nauczyciel w Policyjnym Liceum Ogólnokształcącym przy ZSI w Słupsku.

Cieszę się bardzo z sukcesu. To dla mnie duże wyróżnienie znaleźć się w gronie finalistów. Tematyka konkursu była bardzo interesująca, a zagadnienia wciąż aktualne– mówi Julia Sulik.

Udostępnij.