Warsztaty terapii zajęciowej oraz nowy autobus dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego mają być efektem dwóch projektów realizowanych przez starostwo. Starosta Zdzisław Kołodziejski podpisał w Gdańsku umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację.

Pierwszy z projektów, którego projektodawcą jest Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dotyczy utworzenia pierwszego w powiecie słupskim Warsztatu Terapii Zajęciowej. Na ten cel uzyskano środki w wysokości 222 283,98 zł. Warsztaty zostaną zlokalizowane w Sycewicach . Dzięki powstaniu nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej osoby niepełnosprawne,  po ukończeniu szkoły specjalnej, będą miały zapewnioną rehabilitację społeczno-zawodową. Warsztaty  będą przeznaczone dla 25 uczestników. Warsztaty rozpoczną działalność do końca 2016 roku.

Drugi projekt, na który uzyskano 229 665, 36 zł dotyczy zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz gminy Kępice. Projektodawcą jest Gmina Kępice. Dzięki zakupowi autobusu, zapewniony zostanie codzienny dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Przytocku niepełnosprawnych z terenu całej gminy Kępice. Autobus, który na dzień dzisiejszy dowozi uczestników do ŚDS jest w bardzo złym stanie technicznym oraz posiada zbyt małą liczbę miejsc. W związku z tym zakupiony zostanie nowy autobus spełniający wszystkie wymagania potrzebne do przewozu osób niepełnosprawnych.

Udostępnij.