Szkolna Kasa Oszczędności przy Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy otrzymała nagrodę za regularne oszczędzania uczniów. 

Zaangażowanie uczniów – uczestników SKO przy ZSS Kobylnica zaowocowało sukcesem w postaci Nagrody III Stopnia w wysokości 1000,00 zł. Był to debiut kobylnickiego SKO w tym konkursie, ale ten sukces zachęca do dalszej pracy i jeszcze większego zaangażowania. Regionalna Komisja Ocen ogłosiła laureatów etapu rejonowego w okresie wakacyjnym na stronie internetowej Banku w zakładce SKO. Opiekunem SKO w ZSS od kwietnia 2015 r. jest Sylwia Prusiecka, nauczycielka zajęć rewalidacyjnych. Wcześniej opiekę sprawowała Edyta Stasiak, nauczycielka techniki i matematyki. Koordynatorem współpracy ze strony banku jest Marcin Pietrzak.

ZSS w Kobylnicy przystąpił do międzyszkolnego konkursu SKO dla szkół podstawowych. Ocenie podlega całoroczna działalność SKO uwzględniająca popularyzację wiedzy związanej z oszczędzaniem (np. lekcje, czy apele z zakresu przedsiębiorczości), powszechność i promocja oszczędzania, działalność na rzecz lokalnej społeczności, zaangażowanie uczniów w konkursy matematyczne, działania zmierzające do kształtowania prawidłowych nawyków związanych z zarządzaniem własnymi finansami przez uczniów szkół podstawowych, działania z zakresu ekologii. Punktowane były też konkursy przeprowadzone w obecności przedstawiciela PKO Banku Polskiego SA oraz wycieczka dzieci do I Oddziału tego banku w Słupsku. Pracę konkursową należało przygotować w formie prezentacji w wersji elektronicznej, a także złożyć w banku opracowane i udokumentowane materiały na temat całorocznej działalności Szkolnej Kasy Oszczędności.

 

Udostępnij.