Pomorski Zarząd Platformy Obywatelskiej oraz Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Pomorskiego pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pawła Orłowskiego na członka Zarządu Województwa Pomorskiego. Zajmie on miejsce Hanny Zych-Cisoń, która podała się do dymisji. 

Tym samym, marszałek Mieczysław Struk na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego (12 września br.) będzie rekomendował byłego wiceministra Pawła Orłowskiego na członka Zarządu Województwa Pomorskiego.

Wybór nowego członka zarządu podyktowany jest rezygnacją z tego stanowiska Hanny Zych
-Cisoń, która podała się do dymisji w lipcu br. Nad kandydaturą Pawła Orłowskiego głosować będą radni sejmiku.

 

Udostępnij.