Żyjemy coraz dłużej. Z roku na rok stulatków w Polsce jest więcej, obecnie ponad 3,4 tys. zł. W województwie pomorskim 156 osób. Za ukończenie stu lat ZUS wypłaca specjalny dodatek, prawie 3,5 tys. złotych miesięcznie. Warto więc zacząć dbać o siebie już dziś.

Aktualnie w  woj. pomorskim ZUS wypłaca świadczenia honorowe 156 stulatkom (Oddział w Gdańsku 139, a Oddział w Słupsku 17). Najstarsza pomorska stulatka otrzymująca świadczenie honorowe urodziła się w kwietniu 1908 r. Świadczenie na jej rzecz wypłaca Inspektorat w Tczewie.  Najwięcej stulatków w woj. pomorskim, bo aż 60 mieszka w Gdańsku. Kolejnych 27 w Gdyni,  a w  Sopocie 10.  Inspektoraty w Sztumie i w Chojnicach wypłacają świadczenia dla 10 stulatków.  Inspektorat w Wejherowie dla 9, w Starogardzie Gdańskim dla 8, w Tczewie dla 7. Oddział w Słupsku i Inspektorat w Kartuzach realizują świadczenia dla 4 stulatków. Po 3 stulatków obsługują Inspektoraty w Lęborku i w Słupsku. Jedno świadczenie honorowe wypłaca Inspektorat w Kościerzynie.

Świadczenia honorowe przyznawane są w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty bazowej, służącej do obliczenia nowych świadczeń przyznawanych w zwykłym trybie. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku i podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS.  Obecnie jest to 3408 zł. Sposób wyliczania świadczenia w ZUS i KRUS  jest taki sam.

Świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu tym stulatkom, którzy pobierają świadczenia emerytalno-rentowe. Pozostałe osoby powinny złożyć  wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia. W imieniu uprawnionego 100-latka może to zrobić także członek rodziny.

W skali kraju stulatków, którym ZUS wpłaca dodatki przybywa, ich liczba na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się następująco:

2007 – 1,4 tys. 2008 – 1,5 tys. 2009 – 1,6 tys. 2010 – 1,8 tys. 2011 – 2,0 tys. 2012 – 2,2 tys. 2013 – 2,2 tys. 2014 – 2,3 tys. 2015 – 2,5 tys. 2016 – 2,3 tys.

Prognozowana liczba wypacanych stulatkom w najbliższych latach wykazuje tendencje wzrostową:

2020 –  2,2 tys. 2025 – 4,2 tys. 2030 –  6,7 tys. 2035 – 9,7 tys.

 

 

 

 

Udostępnij.