Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw start-up”.
 W programie spotkania m.in.:
  • ​​​wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • ​​wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • możliwość uzyskania dofinansowania na założenie firmy z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:​​    
​          – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
          – ​Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
          – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • ​instrumenty zwrotne dla start-up ów – Inicjatywa JEREMIE,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.
Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się 3 sierpnia (środa) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I) w godz. 10:00 – 13:00.
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 1 sierpnia 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 59 846 81 14 .
Więcej informacji:
 Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.​
„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.
 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Udostępnij.