Uczniowie klasy policyjnej  Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku zwyciężyli drużynowo w II Ogólnopolskim Finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.  W zmaganiach wzięli udział licealiści z całej Polski.

W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął Karol Białecki z II LO w Siedlcach, II miejsce zajął Wojciech Dykta z Liceum Ogólnokształcącego w Węgorzewie, a III  Piotr Liszewski z ZSP w Moszczonowie.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, kształtowanie poczucia gotowości do wypełniania powinności patriotyczno– obronnych w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, jak również kształtowanie właściwych nawyków i zachowań w sytuacjach zagrożeń. – W tej olimpiadzie nie chodzi tylko o bezpieczeństwo państwa, ale także osobiste – mówi profesor Andrzej Urbanek, szef Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Uczestnicy muszą między innymi wykazać się umiejętnością udzielenia pomocy przed medycznej.

Olimpiada składała się ona z kilku etapów. Zmagania przygotowała Akademia Pomorska w Słupsku przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku

Nie wykluczone, że w przyszłym roku do organizacji olimpiady włącza się także inne ośrodki akademickie. Władze słupskiej uczelni prowadzą na ten temat rozmowy. Patronat honorowy nad Olimpiadą sprawuje Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Minister Obrony Narodowej oraz Minister Edukacji Narodowej.a

Udostępnij.