15 uczniów słupskiego Elektryka z klas trzecich, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych wróciło miesięcznego zagranicznego stażu z Portsmouth w Anglii.

13140730_844730435670438_1213919086_n[1]

Uczniowie pod okiem angielskich pracodawców doskonalili swoje umiejętności kulinarne i hotelarskie, podnosili swoje kompetencje językowe w miejscu pracy, a także w sytuacjach typowych – codziennych, ponieważ zakwaterowani byli w angielskich rodzinach. Po praktykach realizowali zajęcia z kursu APT, zwiedzali przepiękną miejscowość jaką jest Portsmouth, a także Londyn. Integrowali się z lokalną społecznością, nawiązywali nowe znajomości i nabywali wiedzę na temat obowiązujących w Anglii zwyczajów.

1 2
Udostępnij.