Wykładowcy Wydziału Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego zapoznali się z pracą Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy. Ukraińscy goście odbywali staż naukowo-dydaktyczny w Akademii Pomorskiej, w wyniku którego podnosili kwalifikacje  dydaktyczne oraz zdobywali doświadczenie zawodowe dla polepszenia  jakości kształcenia.

Na prośbę prof. Iriny Suriny, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej grupa kilku ukraińskich akademików zwiedziła obiekty ZSS w Kobylnicy, uczestniczyła we fragmentach lekcji kobylnickich nauczycieli, zapoznała się z polskim systemem edukacji wczesnoszkolnej.  Z grupą kierowaną przez samodzielnych pracowników nauki doc. dr Oleną Ansimową i doc. dr Oksaną Los spotkała reprezentacja nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych.

Ukraińscy goście zainteresowali się innowacyjnymi programami realizowanymi w kobylnickiej podstawówce oraz podziwiali możliwości organizacyjno-sprzętowe kobylnickich szkół. Jan Wild, dyrektor ZSS przedstawił nie tylko mocne strony kobylnickiej oświaty, ale także zapoznał ze strukturą i przepisami obowiązującymi w polskiej oświacie. Ksenia Słojka, uczennica gimnazjum przedstawiła w jaki sposób polska szkoła wspiera kształcenie dzieci pochodzenia ukraińskiego. Mieli okazję zapoznać się z pracą szkolnego psychologa i szkolnego logopedy. W Sali Widowiskowej „Forum” uczestniczyli w podsumowaniu Dnia Projektów Edukacyjnych, realizowanych przez uczniów klas drugich gimnazjum.

Szczególne wrażenie na gościach zrobiła baza sportowa ZSS oraz ogrom i różnorodność działań realizowanych przez uczniów i nauczycieli, a także silne wsparcie szkoły ze strony władz gminnych.

Udostępnij.