Dzień Projektów Gimnazjalnych został organizowany w ramach III Kobylnickiego Festiwalu Nauki. Zasadą organizacji tego dnia była publiczna prezentacja przygotowanych wcześniej projektów. Całość miała formę konkursu.

Udział i zaangażowanie uczniów w pracę nad projektami mają wpływ na ocenę zachowania. Tytuł projektu gimnazjalnego jest wpisywany na świadectwie ukończenia szkoły. Ogromną zaletą przygotowanych przez uczniów projektów jest to, że często stanowią one pomoc dydaktyczną do wykorzystania na lekcjach. W Zespole Szkół Samorządowych uczniowie przystępują do realizacji projektów gimnazjalnych w klasach drugich, ale można realizować nawet kilka projektów podczas całej nauki w gimnazjum. Opiekunami tegorocznych projektów byli nauczyciele: biologii Ewa Świtała, informatyki Kazimierz Lisiecki i Mateusz Nitka, chemii Alicja Gołębiowska, techniki Rafał Przybyło, geografii Iwona Wołowicz, fizyki Tymoteusz Stasiło, wychowania fizycznego Robert Pietraś, Michał Huzarski i Andrzej Buraczewski, religii Katarzyna Kucharska, języka polskiego Ewa Dębicka. Łącznie uczniowie zaprezentowali 19 projektów gimnazjalnych, w tym jeden projekt 2 uczniów z klasy 3B, którzy nie zrealizowali tego obowiązku w ubiegłym roku szkolnym.

Tematy projektowe: „Robot badawczy”, „Co można zrobić, aby uczniowie polubili fizykę?”, „Historia gitary”, „E-sport”, „Na tropie – chemiczni detektywi”, „Lotnictwo małe i duże”, „Kabaretowa lekcja polskiego”, „Fizyka w sporcie”, „Dwa oblicza coca-coli”, „Historia piłki siatkowej”, „Podzespoły komputera”, „Zabawa z jajkiem”, „Tylko trening czyni mistrza”, „Problemy mieszkańców Afryki”, „Jak powstaje broszura reklamowa?”, „Polskie motocykle w ostatnim 100-leciu”, „Recycling – czyli coś z niczego”, „Czy rośliny wodne produkują tlen?”,  „Najlepsi piłkarze świata”.

Komisja oceniała w skali od 1 do 5 punktów. Pod uwagę brano: dobór tematu, staranność wykonania, pomysłowość/oryginalność i efekt końcowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 20 pkt.

I miejsce zdobył projekt: „Robot badawczy” – pokaz zbudowanego z klocków Lego i zdalnie sterowanego pojazdu (Patryk Anioł i Marcin Solarczyk – opiekun: K. Lisiecki).

II miejsce „Lotnictwo małe i duże” – film o powstaniu modelu szybowca oraz prezentacja modelu (Michał Kozieł, Kamil Krupa, Daniel Sarwiński, Maksymilian Słania, Konrad Strózik – opiekun: R. Przybyło).

III miejsce „Kabaretowa lekcja polskiego” – pokaz sceniczny w formie kabaretu (Wiktoria Gębuś, Karolina Jaśkiewicz, Oliwia Krawczyk, Patrycja Staszko, Jarosław Chowaniec – opiekun E. Dębicka).

W skład komisji konkursowej weszli: jako przedstawiciel Wójta Gminy Kobylnica – Karol Kotusiewicz, rzecznik prasowy Gminy, jako przedstawiciel rodziców – Michał Kowal, przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum oraz przedstawiciel uczniów – Oskar Wiszowaty, członek Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiadała Anna Bielecka, wicedyrektor ZSS i Mateusz Nitka, nauczyciel informatyki. Podczas pokazów wśród zgromadzonych w Sali Widowiskowej „Forum” byli uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, rodzice uczniów, radni Gminy Kobylnica oraz pracownicy naukowi Akademii Pomorskiej i Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego.

Udostępnij.