Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) zaprasza we wtorek, 10 maja 2016 r. w godzinach 9.00 – 16.00, na bezpłatne szkolenie pt. „Windykacja – porady praktyczne, aspekty cywilnoprawne i karnoprawne – co może zrobić wierzyciel”.

Celem szkolenia jest zapoznanie z najważniejszymi aspektami windykacji należności oraz procedurami, które mogą stosować przedsiębiorcy dochodzący zapłaty od swoich dłużników. Jak zabezpieczyć uzyskanie płatności jeszcze na etapie zawierania umowy, jak monitować swoich kontrahentów, jakie działania są dozwolone, a jakich podejmować nie wolno. Nadto podczas szkolenia omówione zostaną zasady prowadzenia tzw. twardej windykacji łącznie z dochodzeniem zapłaty przed sądem, a także aspekty prawa karnego, które mogą być przydatne przy dochodzeniu zapłaty.

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów windykacji, oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy stykają się z tematyką odzyskiwania należności od kontrahentów.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą teorii i praktyki związanej z prowadzeniem windykacji w przedsiębiorstwie, będą mieli okazję podzielić się swymi doświadczeniami, a także poznać doświadczenia innych przedsiębiorców, poznają kilka mechanizmów pozwalających na skuteczniejsze odzyskiwanie należności. W trakcie szkolenia uczestnicy będą również rozwiązywać rozmaite stany faktyczne zaczerpnięte z autentycznych procesów sądowych oraz pracować na wzorach dokumentów.

Szkolenie poprowadzi Maja Grzegorczyk wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, radca prawny, specjalista prawa pracy, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.

Szkolenie odbędzie się w Słupsku dnia 10 maja 2016 r. w godzinach 9.00 – 16.00, miejsce szkolenia: Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 19.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rezerwacje:  pod numerem telefonu 784 318 037 lub 664 981 645 bądź na email: p.sazon@pfp.com.pl W razie pytań  kontakt z panem Piotrem Sazonem, tel.: 784 318 037.

Serdecznie zapraszamy !

Program szkolenia

Windykacja – porady praktyczne, aspekty cywilnoprawne i karnoprawne

– co może zrobić wierzyciel

Godzina Temat zajęć
9.00 Powitanie uczestników i wprowadzenie
9.00 – 10.30 1.      Windykacja a egzekucja.

2.      Definicja windykacji i jej rodzaje

3.      Miękka windykacja.

4.      Obrót wierzytelnościami.

5.      Etyczne aspekty i dobre praktyki prowadzenia windykacji.

6.      Korespondencja i kontakty z dłużnikiem.

Case study.

10.30 – 10.45 Przerwa
10.45        – 12.15

 

1.      Etyczne aspekty i dobre praktyki prowadzenia windykacji.

2.      Korespondencja i kontakty z dłużnikiem.

3.      Praktyki zakazane i niedozwolone.

4.      Zasady Dobrych Praktyk w biurach informacji gospodarczej

5.      Warunki przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach konsumenta oraz danych konsumenta.

6.      Prawo wglądu konsumenta do dotyczących go informacji gospodarczych oraz do rejestru zapytań.

7.      Zasady komunikowania się z dłużnikiem.

8.      Zasady komunikowania się z konsumentem będącym dłużnikiem.

9.      Korespondencja.

10.   Praktyki zakazane i niedozwolone.

11.   Status firmy windykacyjnej a status komornika.

12.   Sytuacja prawna polskich wierzycieli i dłużników.

Case study.

12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.15 1.      Pojęcie zobowiązania.

2.      Uprawnienia i obowiązki dłużników i wierzycieli.

3.      Pozycja procesowa stron oraz skutki orzeczenia sądowego.

4.      Wybrane zabezpieczenia osobiste i rzeczowe.

5.      Weksel.

6.      Poręczenie.

7.      Przystąpienie do długu.

8.      Zastaw.

9.      Hipoteka.

10.   Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Case study.

14.15 – 14.30 Przerwa
14.30        – 15.45 1.      Prawo karne a windykacja.

2.      Oszustwo.

3.      Oszustwo kapitałowe.

4.      Oszukańczy transfer majątku.

5.      Nielegalny transfer majątku.

6.      Faworyzowanie wierzycieli.

7.      Wyzysk/lichwa.

8.      Ochrona dłużnika przed windykacją bezprawną.

Case study.

15.45 Zakończenie szkolenia

 

 

 

 

Udostępnij.