5,5 miliona złotych z Europejskiego Funduszy Społecznego trafi na pomoc społeczną w powiecie słupskim. Samorządowcy z naszego regionu podpisali dzisiaj pierwsze na programy z nowej puli unijnych pieniędzy.

W powiecie słupskim w latach 2016-2018 będzie realizowanych sześć projektów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych. Umowy z marszałkiem podpisały władze Słupska, Ustki oraz gmin Słupsk, Kępice, Smołdzino i Potęgowo. Wszystkie projekty realizowane będą z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Mają one na celu wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności.

Chcemy przeszkolić 85 osób, którym będziemy chcieli stworzyć miejsca pracy – mówi Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. – W ramach Centrum Inicjatyw Społecznych chcemy ułatwić zatrudnienie osobom, które będą opiekunami oraz specjalistami od prac przy terenach zielonych.

Nie wykluczone, że w ramach projektów osoby bezrobotne, które przejdą cykl szkoleń stworzą spółdzielnie pracy.

Każda z gmin, która podpisała porozumienie wprowadza na swoim terenie inny projekt. Każdy posiada w swojej ofercie przygotowanie do podjęcia zatrudnienia: m.in. kursy i szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i inne. – Zdaję sobie sprawę jak ważne dla tej części województwa jest to wsparcie – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Cieszę się, że pierwsze pieniądze z nowej  perspektywy będą przeznaczone na aktywizację osób trwale bezrobotnych.

Udostępnij.