W piątek, 29 kwietnia w godzinach od 10.00 do 13.00 przy ul. Leszczyńskiego 8 Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku organizuje po raz pierwszy Dzień Otwarty dla Pracodawców.

W tym dniu, w jednym miejscu, na pracodawców czekać będą pracownicy zajmujący się dostępnymi w urzędzie formami wsparcia dla pracodawców – stażami, pracami interwencyjnymi, doposażeniami stanowisk pracy, wsparciem przy zatrudnieniu bezrobotnego poniżej 30 roku życia.

Przychodząc  na dni otwarte pracodawca może zdecydować czy potrzebuje refundacji  na zakup sprzętu przy tworzeniu dodatkowego stanowiska pracy czy np. stażysty, który przez okres 6 miesięcy będzie otrzymywał stypendium z urzędu pracy, a przez okres stażu  będzie mógł się przeszkolić i przysposobić do pracy w firmie.

Na miejscu pracodawca uzyska  kompleksową pomoc przy wypełnieniu wniosku na poszczególne formy wsparcia – refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staż zawodowy, prace interwencyjne, zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia.

 

Udostępnij.