Cykl spotkań z rolnikami z Pomorza i nie tylko rozpoczynają parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej. Spotkania mają dotyczyć wprowadzenia nowej ustawy o obrocie ziemią. Zdaniem działaczy uderza ona w rolników.

Te zmiany są niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej oraz traktatem unijnym – mówi Kazimierz Plocke, poseł PO. – Ogranicza prawo do kupna ziemi naszym obywatelom. Ponadto umowa z Unią Europejską gwarantowała swodobny obrót ziemią.

Zdaniem parlamentarzysty na uprzywilejowanej pozycji będą kościoły i związki wyznaniowe, które będą mogły nabywać grunty bez większych problemów.

Rolnicy będą przywiązani do swojej gminy, bo na terenie administracyjnym innego samorządu ziemi nie kupią – dodaje senator Kazimierz Kleina. – Ustawa także nie traktuje lasów prywatnych jako tereny zalesione. Są nimi tylko lasy w jurysdykcji Lasów Państwowych.

Parlamentarzyści zapowiedzieli, że klub PO chce zaskarżyć ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Udostępnij.